TPT RUN

 

VYTRVALOSTNÍ TRÉNINK

Klíčem k dosažení optimálního výkonu u vytrvalostních atletů je úspora energie a snižování zátěže. Prostřednictvím Trigger Point Pserformance Therapy se tolerance svalové tkáně zvyšuje a tělo se může pohybovat efektivněji. MCT před vytrvalostním tréninkem nejen připraví svaly na zátěž, ale zvýší i náš výkon, a to snížením tepové frekvence, zachováním energie, ale také urychlením ozdravného procesu; my se pak můžeme k tréninku vrátit rychleji.

Použitím myofasciální tlakové techniky zlepšíme elasticitu dolní části našeho těla a také jeho biomechaniku. Výsledkem je, že cyklisté šlapou do pedálů plynuleji,  běžci se pohybují vpřed efektivněji a jejich chodidla jsou v kontaktu s povrchem kratší dobu.

Po celá léta nejlepší vytrvalostní sportovci z celého světa používají TPPT k tomu, aby svou svalovou tkáň dobře připravili a správně zregenerovali. Poznatky uvedené v této části jsou nástrojem k dosažení výsledků bez ohledu na to, jaké jsou vaše vytrvalostní cíle.

6 OBLASTÍ, KTERÉ MUSÍ VYTRVALOSTNÍ SPORTOVEC ZLEPŠIT

Zaměříte-li program TPP na šest klíčových oblastí, dosáhne vaše tělo strukturální celistvosti. Pohyby budou efektivnější; potíže i bolesti spojené s vytrvalostním tréninkem se minimalizují.rolex falsi Tím si vytvoříte vhodné prostředí k dosahování optimálních výkonů.

 

1. Soleus
2. Quadriceps
3. Iliotibial (IT) Band
4. Psoas
5. Piriformis
6. Pectorals

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD DO BIOMECHANIKY BĚHU

Jste-li běžec, musíte usilovat o to, aby vaše chodidla strávila v kontaktu s povrchem co nejkratší dobu. Čím delší je kontakt, tím větší dopad to na vaše tělo má. Vytvořením správné elasticity v určitých oblastech dodáte svému tělu „pohon“ a zároveň zvýšíte jeho strukturální integritu.

BIOMECHANICKÝ ŘETĚZEC

Základem je rozsah pohybu chodidla, jelikož to je tím prvním i posledním, čím se dotýkáme během dne povrchu. Způsob, jakým chodidlo dopadá na zem, je začátkem biomechanického řetězce, který ovlivňuje zbytek těla. Jakmile je chodidlo neohebné nebo ztratí svůj přirozený rozsah, musíme se zaměřit na lýtkový sval (oblast 1). Tímuvolňujeme napětí a snižujeme množství zjizvené tkáně i přilepených oblastí, které přirozenému dopadání chodidla na zem brání.

Pokud se na lýtkový sval nezaměříme, je koleno nuceno k posunu vpřed, čímž se zatíží svaly stehenní a povázka (oblasti 2 a 3). Jakmile tyto oblasti ztratí elasticitu, přilepování a zjizvená tkáň limitují ohebnost svalů, vzdálenost mezi pánví a kolenem se zkracuje, a tím dojde k naklonění pánve.

V návaznosti na výše uvedené přebírá zodpovědnost za správnou stabilitu těla bederní svalstvo (oblast 4) - jsou to svaly, které se táhnou od třísel po oblast T12 uprostřed zad. Tlak na oblast L4-5 (bederní oblast) je stejně jako tlak na nakloněnou pánev vyšší. Proto se trup nakloní dopředu před pánev. Tím se však omezísprávné dýchání, dochází k tlaku na bránici a oblast 5 a 6. Hruškovitý sval (oblast 5) musí kvůli nedostatečné integritě a ztrátě síly stehenních svalů a povázek pracovat více.

Prsní svaly (oblast 6) jsou také ovlivněny, a to díky přirozené reakci těla stočit ramena dopředu, když je trup nakloněn nad pánev. Uvolněním zjizvené tkáně v této oblasti se ramena přirozeně vrátí do své původní polohy, přísun kyslíku bude přirozený a ramena i paže se budou pohybovat volně.

Uvedený popis událostí ukazuje, proč je nutné se zaměřit na celý biomechanický řetězec a nikoliv jen na problémovou oblast. Procvičováním všech šesti oblastí uvidíte, jak se zlepší vaše běžecké výkony a zvýší odolnost vůči zranění.

Swiss Replica Panerai Watches

Naučte se uvolnit svou sílu tím, že své tělo připravíte k tomu, aby tolerovalo nároky na něj kladené. Prostřednictvím Trigger Point Performace pomůcek a myofasciálních tlakových technik můžete zlepšit svůj výkon a to tím, že budete mít pevné, pružné svaly, které budou moci produkovat, snižovat a stabilizovat sílu hned v řadě jednoduchých pohybů.


LÝTKOVÝ SVAL

Uvolnění chodidla od nežádoucí neohebnosti mu umožní zůstat na zemi co nejkratší dobu. To zlepší váš výkon, ať už budete hrát tenis, fotbal, nebo běhat. Čím déle totiž chodidlo zůstává na zemi, tím větší je možnost se poranit. Fotbalista je zvyklý věnovat pozornost svým lýtkovým svalům. Pečuje o jejich elasticitu a uvolňuje svá chodidla, aby nebyla ztuhlá. Díky tomu jeho chodidla tráví v kontaktu se zemí kratší dobu. To vede ke zlepšení jejich celkového výkonu a snižuje riziko úrazu.


DVOUHLAVÝ SVAL LÝTKOVÝ 

Svaly dolních končetin vytvářejí neuvěřitelné množství výbušné síly, a to množstvím jednoduchých pohybů. Když svalům umožníme se pohybovat efektivně, větší rozsah a lepší funkčností chodidla umožní zvýšit výkon dolní končetiny, a tím i lepší celkový výkon.


STEHENNÍ SVALY

Zlepšení elasticity díky myofasciálním tlakovým technikám v oblasti stehenních svalů bude mít za následek dosažení strukturální celistvosti prostřednictvím řady jednoduchých pohybů. Quadballer pomáhá obnovit elasticitu a plynulost v oblasti stehenní svalů, a také zlepšit biomechaniku i vyvíjení síly.


BEDERNÍ SVAL

Tato technika, pokud ji provádíme správně, je neuvěřitelná, protože pomáhá uvolňovat svaly této oblasti a v konečném důsledku také otevřít bránici, ulevit od bolesti v dolní části zad, zajistit strukturální integritu po delší dobu pohybu. Masírujeme TP balónkem.


HRUŠKOVITÝ SVAL

TP masáží balónek se používá k tomu, aby systematicky působil na svaly v oblasti hýždí. Obnova tkání hruškovitého svalu umožní optimální přenos síly mezi boky, a tím i zlepšení pohybu a vyvíjení síly.


VELKÝ A MALÝ PRSNÍ SVAL

Působením na velký a malý prsní sval umožníme ramenům zarotovat do své přirozené polohy,replicas de relojes tělu umožníme lépe dýchat a zároveň dovolíme pažím, aby se pohybovaly všemi směry bez omezení způsobených ztrátou tkáňové tolerance. TP masážní balónek slouží k tomu, aby uvolnil dysfunkční tkáně v oblasti prsních svalů, a tím pomohl ramenům se vrátit zpět do své původní polohy přirozeným způsobem. Výsledkem je silnější, stabilnější rameno, které pomáhá pažím volně se pohybovat a otevře hrudník tak, aby tělo mohlo lépe dýchat.