Úvodní kurz Spiraldynamik®  - chůze

Lidská chůze je specifická. Žádné jiné zvíře nepoužívá pevnou protaženou odrazovou nohu a žádné nepohybuje masu svého těla nahoru a dolů během lokomoce v takové míře jako člověk.

 Lidské tělo také mění rychlost během krokových fází. Jak udržet takto fungující systém v chodu, aby spotřebovával minimální množství energie? Jaký smysl má tvar a funkce páteře pro naší lokomoci?

V klasických modelech lidské chůze nehrála horní část těla žádnou aktivní roli, elasticita měkkých tkání nebyla brána na zřetel. Soudobé výzkumy prokázaly, že elasticita pojivové tkáně a její schopnost ukládat a uvolňovat energii hraje v lidské lokomoci klíčovou roli, stává-li se chůze naopak více „svalovou“ činností, rychle organismus vyčerpává  (na pohled taková chůze vypadá těžkopádně a neohrabaně).

Koncept Spiraldynamik® pojímá lidské tělo jako soubor bipolárních koordinačních jednotek- nástrojů, jejichž vzájemnou orchestrací vzniká koordinovaný pohyb. Lidská chůze je skladbou, kde každý nástroj (hlava, trup, pánev, ramena , atd.) hraje svůj part. V kurzu nám půjde o vzájemné sladění těchto nástrojů, odhalení “falešných” hráčů a hledání možných brzd v koordinaci chůze od palce nohy až po pohyb hlavy. Jde o návrat k původní, nám vrozené lokomoční dovednosti, která se v civilizačním prostředí kanceláří vytrácí s tuhnutím hrudní páteře, minimem pohybů trupu, dlouhodobou flexí kyčelních kloubů a neschopností využít potenciál našich plosek nohou.

Datum:

 

Obsah workshopu

·       Aktivní práce na vlastním těle a navádění pohybu ve dvojicích

·       Využití aktivního pohybu při mobilizaci, stabilizaci a posílení

·       Integrace koordinovaného pohybu do každodenních činností

·       rotabilita trupu jako motor lokomoce

·       Využití jednoduchých pomůcek při vedení pohybu - Sball®, pružné gumy, active ball

·       objevení brzd v lokomočním pohybu

·       význam mobility pánve a kyčelního kloubu

·       propulsní funkce nohy

V rámci workshopu si pohybovou terapii vyzkoušíte na vlastním těle i při navádění pohybu ve dvojicích. Získané znalosti a dovednosti tak můžete integrovat do vlastních pohybových aktivit i terapie.

Workshop vede fyzioterapeut Štěpán Haškovec, asistent konceptu Spiraldynamik®.

Workshop je určen pro ergoterapeutyfyzioterapeuty, trenéry fitness a pro každého, kdo má zájem získat nové poznatky ve využití archaického pohybového modelu chůze pro zdraví vlastního těla i pro terapii.

Cena:

2290 Kč   

Zahrnuje malé občerstvení, potvrzení o účasti.
 

Místo konání: 

Hotel Andels Prague, Stroupežnického 21, Prague 5, Czech Republic  

Kapacita workshopu omezena na max. 15 účastníků

Lektor: 

Štěpán Haškovec 

 fyzioterapeut

 asistent  konceptu Spiraldynamik®

Barefoot training specialist level 1

součást Trigger Point Teamu

 

 

Kontakt na pořadatele: +420 602 415 684