OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě na www. tptherapy.cz . Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a  kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu tptherapy.cz je Fitness Performance, s.r.o. sídlem  Stroupežnického 3181/21, 15000 , IČ 02977516, DIČ CZ02977516, tel: 602 41 56 84.

Firma je zapsána v živnostenském rejstříku Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Definice pojmů

 • 1. "Prodávající" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
 • 2. "Kupující" je osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejíž předmětem je poskytnutí zboží za úplatu prodávajícím kupujícímu.
 • 3. "Kupní smlouva" vzniká v momentě přijetí Vaší objednávky, kterou prodávající potvrdí e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Potvrzením objednávky je smlouva uzavřena. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Dodací a dopravní podmínky pro ČR

 • GLS / DOPRAVA JE ZDARMA PRO VŠECHNY OBJEDNÁVKY /
 • Při objednávce nad 1 500 Kč neplatíte poštovné, do objednávky 1500 Kč potom.79 Kč. Neúčtujeme balné ani žádné další poplatky. Pokud máme Vámi objednané zboží skladem, odesíláme jej v den objednání nebo nejpozději následující pracovní den. Pokud zboží není skladem, řídí se dodací lhůty údajem "Doba dodání", uvedeným u každého produktu. Pokud by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás kontaktovat.
 • Řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka vám bude standardně doručena v rozmezí 8-18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám bude zanecháno oznámení a balík se vám pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. O odeslání zásilky vás budeme informovat e-mailem nebo SMS.
  POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost
 • Osobní vyzvednutí
  Zadáte-li osobní vyzvednutí, zkompletujeme Vaši objednávku obratem a zašleme Vám potvrzovací SMS či email. Zboží lze pak vyzvednout na adrese:  TPT ZONE, Stroupežnického 21, Praha 5 Anděl - 150 00  po předchozí domluvě na tel.: 602 41 56 84

Způsoby platby

Na výběr máte z několika možností a je na Vás, který si zvolíte.

 • Dobírka
  Nejběžněji používaná platební metoda, GLS či kurýrovi uhradíte částku, která je uvedená ve Vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.
 • Bankovní převod
  Platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet (č.ú. 2200612035/2010, Fio Banka). Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz - částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol. Tyto informace vám budou zároveň zaslány v potvrzení objednávky na váš email. Po provedení platby nám jsou peníze na účet připsány obvykle během 1-3 pracovních dní. Zboží odesíláme ihned po obdržení platby (pokud je skladem). Při převzetí zásilky pak již nic neplatíte.
 • Osobně
  Osobně lze objednávku uhradit při zadání osobního odběru na naší provozovně -TRIGGER POINT , Stroupežnického 21, Praha 5 Anděl - 150 00
 • Faktura
  Platba fakturou lze pouze po předchozí domluvě.
 • Online platba kartou

Školení:

     Storno poplatky pro školení

 • 200 Kč v případě zrušení více než 15 dnů před začátkem či případě nemoci
 • 25% z  ceny - storno v době od 14 do 10 dnů před začátkem akce,
 • 50% z ceny -   storno v době od 10 do 5 dnů před začátkem akce
 • 100% z ceny - storno během 4 dnů před začátkem akce

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 • 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím (spotřebitelem) není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor s kupní smlouvou existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • 2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží a to bez jakékoli sankce a uvádění důvodů odstoupení. Odstoupení musí být doručeno prodávajícímu na adresu  Fitness Performance, s.r.o. sídlem Revoluční 1082/8 - Praha 1, nejpozději poslední den 14-denní lhůty.
 • 3. Předpokladem pro úspěšné završení procesu odstoupení od smlouvy je navrácení samotného zboží.
 • 4. Kupujícímu se doporučuje vlastní zboží zaslat až po potvrzení o doručení platného odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující vrací prodávajícímu nepoškozené a nepoužité zboží ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato (v neporušeném obalu), včetně záručního listu, návodu k použití a případné další dokumentace a příslušenství na adresu sdělenou prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, hradí kupující.
 • 5. Bude-li zboží odesláno bez předchozího souhlasu prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím převzata.
 • 6. Po vrácení nepoškozeného zboží prodávajícímu bude uhrazena kupujícímu do 14 dnů kupní cena bez částky na přepravu. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • 7. V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou skutečnou škodu na zboží. Způsobená škoda představuje bezdůvodné obohacení spotřebitele, které je povinen vydat. Případně může spotřebitel své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající souhlasit.
 • 8. V případě nepřevzetí zboží kupujícím zaslaného na dobírku má prodávající právo na náhradu všech vynaložených nákladů na jeho zaslání.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 • 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat do ČR, nebo pokud se výrazně změnila cena ze strany výrobce. Pakliže bude tato skutečnost zjištěna, bude kupující neprodleně informován.
 • 2. V případě, že byla uhrazena záloha nebo celá částka, bude taková částka v případě odstoupení od smlouvy zaslána bez zbytečného odkladu na účet nebo na dohodnutou adresu kupujícího.

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou nebo na bankovní účet.

Ochrana osobních údajů

 • 1. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • 2. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to buď písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronicky emailem na adresu: info@tptherapy.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost zapracovala údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďovala za účelem zajištění řádného vedení účetnictví a možnosti poskytnout výhody plynoucí z případného klubového členství. Osobní údaje zákazníků NEBUDOU předávány třetím stranám k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace).
 • 3. Tento informační systém Společnost provozuje na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem zkvalitnění služeb provozování internetového portálu tptherapy.cz ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • 4. Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.
 • 5. Správcem údajů je Fitness Performance, s.r.o. sídlem Stroupežnického 21, Praha 5 

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1.Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 616 a násl.zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamace zboží zakoupeného kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

II. Prevence

 • 1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • 2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu apod.
 • 3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Tptherapy.cz poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím webových stránek www.tptherapy a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

III. Rozpor s kupní smlouvou

 • 1. TpTherapy.cz odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost replica watches a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • 2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
 • 3. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je Společnost povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
 • 4. jeví-li se vada ve zbývajících 18 měsících, řeší se způsobem uvedeným v kapitolách VIII. a IX.

IV. Záruční podmínky

 • 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době (viz. níže) vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • 2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 • 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • 4. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
 • 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže v případě, kdy je k vyřízení reklamace nutné prozkoumání i např. příslušenství věci, je reklamováno zboží kompletní, dále jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny
 • 6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

V. Místo a způsob uplatnění reklamace

VI. Lhůty pro uplatnění reklamace

 • 1. Zákazník může uplatnit reklamaci: a) osobně na adrese TRIGGER POINT , Mgr.Ondřej Lunga, Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 po předchozí telefinockécké dohodě tel 602415684 nebo písemně na uvedenou adresu b) elektronicky na e-mailové adrese info@tptherapy.cz
 • 2.Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí tptherapy.cz reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.tptherapy.cz
 • 3.Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 4.Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
 • 5. Kupující se může informovat o stavu reklamace a) telefonicky na čísle 602415684 b) elektronicky na e-mailové adrese: info@tptherapy.cz
 • 1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Doporučujeme uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila, neboť případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a mohlo by být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • 2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.replicas rolex Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 • 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

VII. Odstranitelné vady

 • 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 • 2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Tptherapy.cz je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • 3. O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník za reklamace a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).
 • 4. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 • 5. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud: a) reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě b) zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

VIII. Neodstranitelné vady

 • 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 • 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo: a) požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží) b) nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • 3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (jiná neodstranitelná vada) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

IX. Náklady na reklamaci

 • 1. Kupující má dle § 598 právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 • 2. V případě nedůvodné reklamace budou nároky zákazníka odmítnuty. Náklady neoprávněné reklamace nebudou účtovány k tíži zákazníka.

Vlastnická práva a licence

 • 1. Všechny názvy, loga, fotografie a obchodní značky jsou majetkem společnosti TRIGGER POINT TECHNOLOGIES, 5321 Industrial Oaks Blvd., Suite 110 Austin, Texas 78735 USA a jejích poboček, přidružených společností nebo společných podniků.
 • 2. Obchodní názvy a značky TRIGGER POINT TECHNOLOGIES mohou být používány pouze v souladu s Právním ujednáním nebo s předchozím souhlasem TRIGGER POINT TECHNOLOGIES.
 • 3. Jakékoliv užití obchodní značky TRIGGER POINT TECHNOLOGIES pro propagaci výrobků TRIGGER POINT TECHNOLOGIES vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu TRIGGER POINT TECHNOLOGIES s tímto užitím.
 • 4. Všechny ostaní texty, dokumenty, fotografie a videa na těchto stránkách jsou majetkem a duševním vlastnicvím TPTHERAPY.CZ
 • 5. Jakékoliv užití těchto materiálů vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu TPTHERAPY.CZ s tímto užitím.
 • 6. TPTHERAPY.CZ si vyhrazuje autorská práva na celý obsah těchto stránek a to jak na design, text, obrázky, fotografie, zvukové a video nahrávky, grafiku či uspořádání. Obsah těchto stránek je chráněn podle českého autorského zákona a mezinárodních úmluv, jichž je Česká Republika účastna. Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, v rozporu s autorským zákonem nebo v rozporu s jinými právními předpisy, je občanskoprávně i trestněprávně postižitelné.